1. "Prevencija padova kod starijih"

 

Autroi: Nizama Salihefenidić i Muharem Zildžić

Godina izdanja: 2018.

Broj stracnica: 46

Format: pdf.

 

Kratak opis:

Ovaj priručnik je namijenjen svim osobama zrele

životne dobi koje žele da žive u slobodi pokreta,

zadovoljstvu života i prednostima koje nosi treća

životna dob. Priručnik može koristiti svim njegovateljima,

volonterima, članovima porodice starije osobe.

Ima za cilj jednostavnim postupcima prevenira

padove i omogućili pravo svima na sretan i

dostojan život.

2. "Priručnik za zdrav život" Drugo dopunjeno izdanje

Promocija zdravih stilova života

Autroi: Nizama Salihefenidić i Muharem Zildžić

Godina izdanja: 2018.

Broj stracnica: 27.

Format: pdf.

 

 

Kratak opis:

Ovaj priručnik promovira zdrave stilove života. Ukazuje na važnost zdrave prehrane, fizičke akrivnosti i mentalnog zdravlja savremenih generacija. Namijenjen je djeci, roditeljima i pedagozima. Ukazuje na važnost fizičke aktivnosti zbog bolesti "sjedilačkog načina života" koji pored loših navika ishrane dovode do ozbiljnih poremećaja zdravlja kao što je pretilost sa epidemijom masne infiltracije jetre kod djece. Ukazuje na potpunu neprihvatljivost upotrebe mobilnih uređaja kod djece između 5-12 godine života zbog teških oštećenja mozga. U kasnijem periodu upotreba ovih uređaja mora biti ograničena kod djece do 18 godina.

 

Download link: https://sellfy.com/p/THU5/

3. "Akutna abdominalna bol"

 

Autroi: Nizama Salihefenidić, Muharem Zildžić, Zoran Ličanin, Kasim Muminhodžić, Enver Zerem, Izet Mašić

Godina izdanja: 2005.

Broj stracnica: 176

Izdavač: "Avicena"

Kratak opis:

Akutni abdomen predstavlja po život opasno stanje koje zahtijeva brzu medicinsku obradu, često i izvođenje operativnog zahvata. Ovo stanje može biti uzrokovano raznim oboljenjima koja se mogu tipično i atipično prezentiriati. Određivanje najkraćeg puta ka pronalaženju eriološkog uzroka akutnog abdomena i pravilne terapije, te vječita trka sa vremenom diktirana teškim stanjem pacijenta, zahtijeva nivo medicinske pažnje i stručnu odgovornost na najvišem nivou.

4. "Urgentna ultrasonografija oka"

 

Autroi: Emir Čabrić, Nizama Salihefenidić, Vahid Jusufović

Godina izdanja: 2013.

Broj stracnica: 184

Izdavač: "Bosanska Riječ"

Kratak opis:

Knjiga Urgentna ultrasonografija oka ima za cilj edukaciju ljekara prakričara, koji koriste UZ u svakodnevnoj praksi, a pogotovo ga koriste u urgentnim stanjima. Princip urgentne medicine naglašava važnost vremena kod postavljanja dijagnoze. Zakašnjela dijagnoza posljedica je tri izgubljena vremena. Prvo od momenta nastajanja problema sa okom do dolaska ljekaru. Drugo je vrijeme izgubljeno za dijagnostičke procedure u zdravstvenom sistemu i treće je period do konačnog tretmana.

© 2020 Medicus A

Tel.: +387 35 703 178