Prof. Dr. Nizama Salihefendić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specijalista porodične medicine

Specijalista urgentne medicine

 

Nizama Salihefendic je rođena 25.8.1957. godine u Gracanici, gdje je završila osnovnu skolu. Gimnaziju je završila za tri godine u Gracanici. Medicinski fakultet u Sarajevu, je zavrsila 1980. godine. Dobitnik je stipendije Fonda “Hasan Brkic” i nagrađena nagradom kao drugi student generacije.
Ljekarski staz je obavila na klinikama UMC Sarajevo, a strucni ispit položila u Sarajevu 1981. godine. Specijalizaciju iz Urgentne medicine zavrsila je 1987. godine u Sarajevu. Radila u Domu zdravlja Gracanica do 1991. godine na mjestu nacelnika Hitne medicinske pomoći. Dobila je 1991. godine rjesenje za obavljanje privatne prakse. Sada je rukovodilac Ordinacije opce medicine “Medicus A” u Gracanici.

Postdiplomski studij upisala je i završila odbranom magistarskog rada na temu: “Socijalno-medicinski znacaj primjene ultrazvuka u obiteljskoj medicini”, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 3.5.2001. godine.

Postdiplomsku nastavu iz urgentne medicine – ¨Medicinski menadzment u urgentnoj medicini¨ završila je u Londonu 1997. godine. U aprilu 1998. godine završila je postdiplomsku nastavu iz abdominalne ultrasonografije u Tuzli. Zavrsila je postdiplomsku kurs iz urgentne ultrasonografije u Stresi 2001.godine (Italija). Aktivno je ucestvovala u radu konferencije o organizaciji urgentne medicine za jugoistocnu Evropu u Sarajevu 2000. godine.

Iz oblasti porodicne medicine participirala je na:

– Prvi godisnji edukativni Kongres Porodicne medicine u BiH,

– Organizacija porodicne – obiteljske medicine: Koje su opcije za BiH?

– Konferencija za ljekare iz oblasti PZZ.

Aktivno je ucestvovala na dva Svjetska kongresa Porodicne medicine i tri Evropska kongresa Urgentne medicine.

Doktorsku disertaciju odbranila je 2004 godine na Medicinskom fakultetu u Tuzli, pod nazivom: ¨Urgentna ultrasonografija u menadzmentu akutnog abdominalnog bola¨ i stekla naucni stepen doktora medicinskih znanosti.

Predavac je na ¨ Skola ultrazvuka¨ Medicinskog fakulteta i UKC Tuzla.

Clan je Predsjedništva Udruzenja urgentologa BiH od 1989. do 1992. godine.,

Od 1998. godine clan je Komisije za strucno usavrsavanje iz oblasti urgentne medicine BiH. Clan je Komisije za privatnu praksu i staleska pitanja u Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona

                                              Prof. Dr. Muharem Zildžić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Specijalista porodične medicine

Specijalista interne medicine (Gastroenterologija)

 

Diploma: Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu 1968 Specijalizacija :Interna medicina Zagreb 1977. Subspecijalizacija Gastroenterologija Zagreb 1979. Edukacija iz porodicne medicine na Queen’s Univerzitetu:1998.

Akademski razvoj: Postdiplomski studiji Zagreb 1976-78. Magistar medicinske znanosti : Medicinski fakultet Zagreb.1981. Doktor medicinskih znanosti Universitet Sarajevo Medicinski fakultet Sarajevo 1991. Docent Medicinski fakutet Tuzla 1995.

Katedra Interne medicine. Assistant Professor, Queens University Canada,.Family medicine department; Vanredni profesor Medicinski fakutet Tuzla 2001. Redovni profesor Medicinski fakultet –Tuzla 2006. Predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj akademiji nastavnika porodicne medicine- EURACT 1998. – 2001. Odgovorni nastavnik na predmetu Porodicna medicina 1998-2008.

Medicinski fakultet Tuzla i Zdravstveni fakultet Univerzitet Zenica 2008-2012. Naucni i organizacioni direktor Internacionalnog kursa : ”Teaching of teachers” Dubrovnik Hrvatska 2004-2008.

Zaposlenja i duznosti: JZU UKC Tuzla gastroenterolog od 1994, sef Gastroenterološkog odjela 2003-2007. Koordinator u Sektoru za organizaciju i poboljsanje kvaliteta 2008-2010. Sada uposlenik MedicusA Gracanica i Poliklinika Doboj JUG. 68 strucna i naucna rada, 2 monografije 2 knjige, 2 univerzitetska udzbenika . Glavni istrazivac tri internacionalne klinicke studije faze II I III Ostali projekti: Hepatits C Screening i prevencija CRC u BiH.

Mental Health Project for south-eastern Europe Family medicine. Poseban interes u istrazivanjima: Ishrana i zdravlje. Clanstvo: član Udruzenja ljekara porodicne/obiteljske medicine FBiH, član EURACT (European Academy of teachers in general practice), Predstavnik BiH u Vijecu EURACT-u od 2000-2004.

Clan WONCA Europe Clan :European Society for Primary Care Gastroenterology ESPCG Clan Udruzenja gastroenterohepatologa Bosne i Hercegovine Predsjednik Hepatoloske sekcije Udruzenja gastroenterologa Bosne i Hercegovine1996-2008 Clan redakcionog odbora : Medicinski arhiv Sarajevo i Family medicine Primary Care Review –The Polish Society of Family medicine Clan Medicinske akademije Bosne i Hercegovine.

© 2020 Medicus A

Tel.: +387 35 703 178