Prof. Dr. Nizama Salihefendić

Specijalista porodične medicine

Specijalista urgentne medicine

 

Nizama Salihefendic je rođena 25.8.1957. godine u Gračanici, gdje je završila osnovnu skolu. Gimnaziju je završila za tri godine u Gračanici. Medicinski fakultet u Sarajevu, je završila 1980. godine. Dobitnik je stipendije Fonda “Hasan Brkic” i nagrađena nagradom kao drugi student generacije. 

Ljekarski staz je obavila na klinikama UMC Sarajevo, a stručni ispit položila u Sarajevu 1981. godine. Specijalizaciju iz Urgentne medicine završila je 1987. godine u Sarajevu. Radila u Domu zdravlja Gračanica do 1991. godine na mjestu načelnika Hitne medicinske pomoći. Dobila je 1991. godine rjšenje za obavljanje privatne prakse. Sada je rukovodilac Ordinacije opće medicine “Medicus A” u Gračanici.

Postdiplomski studij upisala je i završila odbranom magistarskog rada na temu: “Socijalno-medicinski značaj primjene ultrazvuka u obiteljskoj medicini”, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 3.5.2001. godine.

Postdiplomsku nastavu iz urgentne medicine – ¨Medicinski menadžment u urgentnoj medicini¨ završila je u Londonu 1997. godine. U aprilu 1998. godine završila je postdiplomsku nastavu iz abdominalne ultrasonografije u Tuzli. Završila je postdiplomsku kurs iz urgentne ultrasonografije u Stresi 2001.godine (Italija). Aktivno je učestvovala u radu konferencije o organizaciji urgentne medicine za jugoistočnu Evropu u Sarajevu 2000. godine.

Iz oblasti porodične medicine participirala je na:

– Prvi godišnji edukativni Kongres Porodične medicine u BiH,

– Organizacija porodične – obiteljske medicine: Koje su opcije za BiH?

– Konferencija za ljekare iz oblasti PZZ.

Aktivno je učestvovala na dva Svjetska kongresa Porodične medicine i tri Evropska kongresa Urgentne medicine.

Doktorsku disertaciju odbranila je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Tuzli, pod nazivom: ¨Urgentna ultrasonografija u menadžmentu akutnog abdominalnog bola¨ i stekla naučni stepen doktora medicinskih znanosti.

Predavač je na ¨ Skola ultrazvuka¨ Medicinskog fakulteta i UKC Tuzla.

Član je Predsjedništva Udruženja urgentologa BiH od 1989. do 1992. godine.,

Od 1998. godine clan je Komisije za stručno usavršavanje iz oblasti urgentne medicine BiH. Clan je Komisije za privatnu praksu i staleška pitanja u Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Prof. Dr. Muharem Zildžić

Specijalista porodične medicine

Specijalista interne medicine (Gastroenterologija)

 

Diploma: Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu 1968. Specijalizacija: Interna medicina Zagreb 1977. Subspecijalizacija Gastroenterologija Zagreb 1979. Edukacija iz porodične medicine na Queen’s Univerzitet1998.

Akademski razvoj: Postdiplomski studiji Zagreb 1976-78. Magistar medicinske znanosti: Medicinski fakultet Zagreb.1981. Doktor medicinskih znanosti Universitet Sarajevo Medicinski fakultet Sarajevo 1991. Docent Medicinski fakutet Tuzla 1995.

Katedra Interne medicine. Assistant Professor, Queens University Canada,.Family medicine department; Vanredni profesor Medicinski fakutet Tuzla 2001. Redovni profesor Medicinski fakultet – Tuzla 2006. Predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj akademiji nastavnika porodične medicine - EURACT 1998. – 2001. Odgovorni nastavnik na predmetu Porodična medicina 1998-2008.

Medicinski fakultet Tuzla i Zdravstveni fakultet Univerzitet Zenica 2008-2012. Naučni i organizacioni direktor Internacionalnog kursa : ”Teaching of teachers” Dubrovnik Hrvatska 2004-2008.

Zaposlenja i dužnosti: JZU UKC Tuzla gastroenterolog od 1994., šef Gastroenterološkog odjela 2003-2007. Koordinator u Sektoru za organizaciju i poboljšanje kvaliteta 2008-2010. Sada uposlenik "Medicus A" Gračanica i Poliklinika Doboj JUG. 68 stručna i naučna rada, 2 monografije 2 knjige, 2 univerzitetska udžbenika. Glavni istraživač tri internacionalne kliničke studije faze II I III Ostali projekti: Hepatits C Screening i prevencija CRC u BiH.

Mental Health Project for south-eastern Europe Family medicine. Poseban interes u istraživanjima: Ishrana i zdravlje. Clanstvo: član Udruženja ljekara porodične/obiteljske medicine FBiH, član EURACT (European Academy of teachers in general practice), Predstavnik BiH u: Vijeću EURACT-u od 2000.-2004.

Clan WONCA Europe Clan :European Society for Primary Care Gastroenterology ESPCG Clan Udruženja gastroenterohepatologa Bosne i Hercegovine Predsjednik Hepatološke sekcije Udruženja gastroenterologa Bosne i Hercegovine1996.-2008. Član redakcionog odbora: Medicinski arhiv Sarajevo i Family medicine Primary Care Review – The Polish Society of Family medicine Clan Medicinske akademije Bosne i Hercegovine.