1. "LPR - LARYNGOPHARYNGEAL REFLUX DISEASE  AND FOOD"

2. "Za skirning i prevenciju nasilja u porodici tim porodične medicine treba odgovarajuću edukaciju"

3. "Važnost promocije zdravih stilova života u ranoj dječijoj dobi u očuvanju mentalnog zdravlja za cijeli život"

4.​ "Promocija zdravih stilova života (Prevencija droge, alkohola i nasilja)"